Kontakt

Thank you! Your submission has been received!
Ups! Coś poszło nie tak!

Ambient Design

Kontakt:

Leszek Balcerek 601 130 287
Maciej Pytel 502 723 303

Adres:

ul. Gwiaździsta 62/12/2
53-413 Wrocław

Ekspozycja:

Wschodnia 14-16
55-330 Źródła

AMBIENT DESIGN SP. Z O.O. REALIZUJE PROJEKT W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ
W RAMACH DZIAŁANIA 1.3. PRACE B+R FINANSOWANE Z UDZIAŁEM FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH PODDZIAŁANIE 1.3.1:
„WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZO – ROZWOJOWYCH W FAZIE PRESEED PRZEZ FUNDUSZE TYPU PROOF OF CONCEPT –
BRIDGE ALFA PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ, 2014-2020”.
DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU WYNOSI 800.000 ZŁ