Technologia

Katalog tekstur i kolorów

Nasze produkty malowane proszkowo są dostępne w kolorach i teksturach firmy Axalta. Pobierz katalog jednej z trzech serii farb i wybierz coś dla siebie.

Technologia

Katalog tekstur i kolorów

Nasze produkty malowane proszkowo są dostępne w kolorach i teksturach firmy Axalta. Pobierz katalog jednej z trzech serii farb i wybierz coś dla siebie.

Technologia

stal corten

(korten, kortenowska) to stal konstrukcyjna odporna na korozję atmosferyczną.
Zalicza się ją do kategorii stali trudnordzewiejących. Ma tak dobrany skład chemiczny, że na jej powierzchni powstaje naturalna powłoka patyny w kolorze rdzy. Tworzą ją wydzielające się w kontakcie z powietrzem tlenki miedzi. Powłoka ta jest szczelna i trwała. Powoduje ona zatrzymanie korozji, ponieważ tlen nie ma kontaktu ze stalą.

Stal corten nie rdzewieje pod wpływem czynników atmosferycznych, a więc nawet po wielu latach nie ulegnie zniszczeniu. Takie przygotowanie stali zapewnia jej także odporność na wysokie temperatury.

Ambient Design

Kontakt:

Leszek Balcerek 601 130 287
Maciej Pytel 502 723 303

Adres:

ul. Gwiaździsta 62/12/2
53-413 Wrocław

Ekspozycja:

Wschodnia 14-16
55-330 Źródła

AMBIENT DESIGN SP. Z O.O. REALIZUJE PROJEKT W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ
W RAMACH DZIAŁANIA 1.3. PRACE B+R FINANSOWANE Z UDZIAŁEM FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH PODDZIAŁANIE 1.3.1:
„WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZO – ROZWOJOWYCH W FAZIE PRESEED PRZEZ FUNDUSZE TYPU PROOF OF CONCEPT –
BRIDGE ALFA PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ, 2014-2020”.
DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU WYNOSI 800.000 ZŁ